Teenused

Lustrum Teenused poolt pakutavate teenuste loetelu:

 1. Puidust / kivist eramute, suvilate ja tööstushoonete osaline / täielik lammutamine ning äravedu.
 2. Hoonesiseste konstruktsioonide ja seadmete lammutamine / demonteerimine.
 3. Avade lõikamine ja vaheseinte lammutamine korterites või teistes hoonetes.
 4. Keldrite, pööningute ja välisterritooriumite koristamine prahist / jäätmetest.
 5. Kruntide puhastamine võsast ja puudest.
 6. Ümbertöödeldud kaeve -ja lammutusmaterjalidest toodetud mulla, killustiku, täitematerjali müük.
 7. Mulla ja teiste täitematerjalide planeerimine, ümberteisaldamine ja tihendamine.
 8. Väikelaadurite rent laaduri, harja ja hüdrovasaraga.
 9. Kopplaaduri rent kihva, kopa, hüdrovasara ja laaduriga.
 10. Väikeekskavaatori rent kopa ja hüdrovasaraga.
 11. Ekskavaatorite 25t rent planeerimiskopa ja haaratsiga.
 12. Ehitusprahikonteinerite rent ja vedu 12, 15, 20, 22, 30 ja 35m3.